คอร์สติวนายร้อยตำรวจ พิสูจน์หลักฐาน (ฟิสิกส์/เคมี)