ด้วยมาตรฐานการสอนของ Beyond Group

เราเริ่มสอนตั้งแต่ปูพื้นฐาน นับ 1 ทุกวิชา ครบทุกเนื้อหา ครบทุกขอบเขตในการสอบโดยละเอียดมากๆ

ทำให้มาตรฐานคะแนนของนักเรียนที่ได้ในสนามนี้ ค่อนข้างสูงกว่า 100 คะแนนขึ้นไป

ติดทั้งตัวจริง ตัวสำรอง และ สำหรับคนที่ไม่ติด มีมาตรฐานคะแนนที่ได้ถึง 100 คะแนน

กว่า 70% ที่มาเรียนกับเรา ซึ่งเราได้การันตีไปแล้วว่า ถ้ามาเรียนกับเรา คะแนนสูงเกิน 70%

ของคะแนนสอบอย่างแน่นอน

Image

โดยทางสถาบันของเรา

ประสบความสำเร็จมาโดยตลอด มีนักเรียนสอบติดมาแล้วมากมาย

ซึ่งสำหรับสาย อำนวยการ ธุรการ ปี2562 ที่ผ่านมา มีนักเรียนสอบติดตัวจริงทั้ง 3 คน

ยังไม่รวม ตัวสำรองอีกนับ 10 และของสนามสอบสายปราบปรามอีก 8 คน จากผู้เรียนทั้งหมด 23 คน

เรียกได้ว่านักเรียนของเราเป็นตัวเต็งในทุกสนามจริงๆ

Image
Image
Image